Persoonsgegevens die ik verwerk

Met Zacht en Ziel verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Beroep/dagtaak
- Gezondheidgegevens
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Met Zacht en Ziel verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.
Waarom ik gegevens nodig heb
Met Zacht en Ziel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van de diensten
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van de nieuwsbrief
- Continuïteit van de behandelingen
Hoe lang ik gegevens bewaar
met Zacht en Ziel zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn: tot 1 jaar na uw laatste behandeling
Delen met anderen
met Zacht en Ziel deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. met Zacht en Ziel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Websitebezoek
met Zacht en Ziel gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar met Zacht en Ziel en zij zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiliging
met Zacht en Ziel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mailadres info@metzachtenziel.nl
Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met kunt u mij als volgt bereiken:
Adres:
Nieuwstad 55b, 7201NL Zutphen
KvK: 84224169
Telefoon: 0651647623
E-mail: info@metzachtenziel.nl